Efektívne vykurovanie bytov a domov 

Často kladené otázky

1. Ako prebieha realizácia hydraulického vyváženia v bytovom dome?

  1. zmapovanie vykurovacieho systému v bytoch a NP
  2. vypracovanie projektovej dokumentácie projekčnou firmou
  3. realizácia montážnych prác v bytoch a nebytových priestoroch
  4. tlaková a vykurovacia skúška, diagnostické merania, vypracovanie protokolu o výsledkoch merania
  5. odovzdanie zákazky


2. Čo zahŕňa typické riešenie hydraulického vyváženia z technického hľadiska?

V spoločných priestoroch:

  • na päte stúpačky: výmenu uzatváracích ventilov na päte stúpačky, výmenu stúpačkových regulačných ventilov, montáž regulátorov diferenčného tlaku, tepelná izolácia vstupov ÚK
  • na poschodí pred bytom (ležaté rozvody): výmena všetkých uzatváracích ventilov, výmena vypúšťacích ventilov, tepelné izolácia neizolovaných častí ÚK (prípadne výmena pôvodnej izolácie) , informačné štítky s označením bytu, ktorému daná časť ÚK patrí, v prípade merača tepla pred bytom návod na použitie merača


V bytoch:

  • v byte meníme pôvodné ventily za termostatické, montáž termostatických hlavíc, montáž odvzdušňovacích ventilov, montáž spiatočkového šróbenia na vykurovacie telesá (v prípade vertikálneho umiestnenia stúpačiek v bytoch)
  • štandardne dávame zákazníkom na výber z viacerých typov termostatických hlavíc, od klasických s kvapalinovou náplňou, cez hlavice s plynovou náplňou až po najmodernejšie programovateľné hlavice s rádiovým príslušenstvom (diaľkové ovládanie, okenné spínacie kontakty, USB vysielač s riadiacim softvérom s možnosťou programovania hlavíc rádiovo, cez počítač). Tieto riešenia umožňujú výrazné úspory vykurovacích nákladov ( až 30%) a návratnosť investície do týchto zariadení je cca 1-2 roky.
  • Zákazníkom dávame tiež možnosť výmeny radiátorov za výhodných podmienok.


3. Aké informácie poskytujete zákazníkom?

Výsledný efekt vyregulovania ÚK a merania spotreby tepla je do značnej miery závislý na informovanosti zákazníkov a na osvojení si nových návykov pri používaní termostatických hlavíc, preto veľký dôraz kladieme na osobný, individuálny kontakt so zákazníkom, snažíme sa v rámci časových možností vysvetliť princíp práce termostatických ventilov a hlavíc, každý zákazník dostane návod na používanie termostatických hlavíc, návod na používanie meračov tepla ako aj návod, ako dosiahnuť úspory pri vykurovaní.

Správca dostane od nás navyše montážne protokoly z bytov, protokoly k meračom tepla, projektovú dokumentácia, záverečnú bilanciu použitého materiálu a odvedenej práce porovnanú s pôvodnou cenovou ponukou.