Efektívne vykurovanie bytov a domov 

Spoločnosť

Adresa sídla spoločnosti:

 

EkoTerm SK s.r.o.

Saratovská 26/B

841 02 Bratislava

 

IČO 36739847

IČ DPH SK2022324359

DIČ 2022324359


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I

Oddiel: Sro. Vložka číslo 57992/B


Čislo účtu: Tatra banka, a.s., 262 275 6952 / 1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2275 6952

BIC: (SWIFT)  TATRSKBX