Efektívne vykurovanie bytov a domov 

Služby

Návrh a komplexná realizácia hydraulického vyváženia rozvodov ÚK

Ponuka pre bytové domy, ktoré majú zastaralý vykurovací systém v pôvodnom stave a je nutná komplexná rekonštrukcia a obnova systému.

Danfoss logo

 

Realizácia merania a rozúčtovania spotreby tepla v bytovom dome

Realizujeme niekoľko riešení merania, či už pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov (na vykurovacích telesách v byte) alebo ultrazvukovými prietokovými meračmi tepla (pre bytom). Našou snahou je vylúčiť nutnosť vstupu do bytov pri odpočtoch, preto dávame prednosť  prietokovým meračom spotreby tepla umiestnenými pred bytmi alebo pomerovým rozdeľovačom s rádiovým odpočtom.

Kamstrup logo

 

Montáž termostatických ventilov a hlavíc v bytoch a NP

Ak má bytový dom vyregulované len stúpačky, zabezpečíme montáž  termostatických ventilov a hlavíc v bytoch a NP, doplníme tepelnú izoláciu stúpačiek alebo iné práce, ktoré neboli predtým zrealizované a sú dôležité pre kvalitu výsledného projektu a dosiahnuté úspory nákladov na vykurovanie.

Oventrop logo

 

Predaj a inštalácia programovateľných termostatických hlavíc

Ak bytový dom už má komplexne vyregulovaný systém ÚK vrátane merania spotreby tepla a má záujem o ďalšie možnosti šetrenia nákladov na vykurovanie ponúkame výmenu klasických termostatických hlavíc za programovateľné. Ide o ucelený systém, ktorý napr. umožňuje  rádiovo prepojiť programovateľné termostatické hlavice s okennými spínačmi, kde pri otvorení okna hlavice automaticky a spoľahlivo zatvárajú radiátory čo zamedzuje únikom tepla pri vetraní.

Tento systém okrem maximálneho tepelného komfortu v bytoch zabezpečí (v prípade správneho používania)  úspory vykurovacích nákladov až do výšky 30% ( v porovnaní s klasickými termostatickými hlavicami).