Tieto riadiace jednotky dokážu ovládať až do 24 servopohonov v 6-10 zónach. Do každej zóny potom môžeme umiesniť bezdrôtový termostat a takto je potom možné komfortne a nezávisle ovládať vykurovanie v každej zóne, či už nastavaním aktuálnej teploty alebo aj časového harmonogramu vykurovania s týždenným programom.

V prípade, ak máme doma kombinované podlahové vykurovanie a klasickými radiátormi, existuje aj veľmi elegantné riešenie regulácie podlahovky aj radiátorov v rámci jedného systému.

Všetky systémy, ktoré popisujem sú bezdrôtové a ich nasadenie nevyžaduje prakticky žiadne stavebné úpravy.

Zámerne som sa v tomto článku nevenoval elektrickému podlahovému vykurovaniu, ktoré sa častejšie používa len ako doplnkové a aj požiadavky na reguláciu sú úplne iné.