Efektívne vykurovanie bytov a domov 

Služby / Diagnostické meranie teploty

Či sa už chcete presvedčiť o efektívnosti nasadenie programovateľných hlavíc a vidieť reálny priebeh a zmeny teploty vo Vašich priestoroch, alebo potrebujete zrealizovať diagnostické meranie teploty v určitom časovom úseku s pravidelným záznamom aktuálnej teploty, zabezpečíme pre Vás túto službu.

Určíte si časový úsek počas ktorého sa má meranie zrealizovať, požadovanú frekvenciu zápisu aktuálnej teploty. My zrealizujeme meranie a dodáme Vám výsledok v tabuľkovej aj grafickej forme.

Na meranie používame presné záznamníky teploty Testo 175-T1, meranie môžeme uskutočniť aj vo viacerých miestnostiach zároveň a výsledky navzájom porovnať.

Cena bude stanovaná individuálne podľa časovej a technickej náročnosti merania.

 

V prípade záujmu o túto službu Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku podľa druhu a rozsahu Vašich požiadaviek.