Zásadný zlom v úporách tepla nastáva však až vtedy, ak sa zavedie systém merania spotreby tepla v bytoch - či už pomerovými rozdeľovačmi na radiátoroch v byte alebo prietokovým meračom tepla pred bytom. Väčšina užívateľov bytov začína šetriť až vtedy, ak sa to prejaví aj na ich platbách. Bytové domy skoro vždy zaznamenajú najväčší skok v úsporách vykurovacích nákladov až po inštalácii merania spotreby tepla v bytoch, často je úspora 20-30%.

Po prvotnom nadšení z preplatkov za predchádzajúci rok znova začneme uvažovať, či sa dá ešte niečo urobiť na úrovni bytu, aby sme mali náklady na vykurovanie nižšie. Na danej úrovni technického riešenia sú dosiahnuté úspory závislé hlavne od disciplíny a dôslednosti užívateľov bytu, či kúria na optimálnu teplotu, ako temperujú, ako dôsledne znížujú teplotu v miestnostiach v čase keď ich nevyužívajú.

Logicky vzniká otázka, či je možné znížiť vplyv ľudského faktoru na efektívnosť vykurovania, či  je možné zabezpečiť, aby efektívnosť vykurovania nebola závislá len na tom, či si včas spomenieme, že treba radiátor odstaviť keď práve teplo nepotrebujeme, prípadne vypnúť ventil keď vetráme počas vykurovacej sezóny atď.

Odpoveďou na tieto problémy sú programovateľné termostatické hlavice, ktoré pri správnom používaní dokážu zabezpečiť optimálne a efektívne vykurovanie v bytoch, zachovať tepelnú pohodu vtedy keď ju požadujeme a zároveň poskytujú taký komfort regulácie, aký doteraz nebol pre bežné byty dostupný.

Cenovo sú už dostupné pre väčšinu zákazníkov a návratnosť investície do programovateľných termostatických hlavíc je cca 1 rok, čo predstavuje jednu z najlepších a najrýchlešie návratných invenstícií v bežnej domácnosti. Ďalšou dobrou správou je, že inštalácia programovateľných hlavíc je veľmi jednoduchá, zväčša bez nutnosti zásahu do vykurovacieho systému a trvá len pár minút.

Viac si o programovateľných hlaviciach povieme v nasledujúcich článkoch.