Pokúsime sa v stručnosti jednotlivé riešenia popísať tak, aby sme nerobili reklamu žiadnej konkrétnej značke.

1. Autonómne programovateľné hlavice. Ide o hlavice, ktoré nahrádzajú klasickú termostatickú hlavicu, majú displej, na ktorom je zobrazená požadovaná teplota v miestnosti (u niektorých modelov aj reálna teplota v danej miestnosti), ďalej je zobrazený naprogramovaný denný časový harmonogram - vykurovanie, temperovanie a aktuálny režim, v akom sa hlavica práva nachádza (či vykuruje, alebo temperuje v danej chvíli). Každá programovateľná hlavica má hodiny, kalendár a umožňuje naprogramovať týždenný/víkendový časový a tepelný program, denne je možné nastaviť 2-7 vykurovacích internalov. Zaujímavá je aj funkcia otvoreného okna, ktorá rozpozná pokles teploty v miestnosti, ktorý vznikne pri vetraní a zatvorí ventil, čím dochádza k úsporám na vykurovaní počas vetrania.

2. Programovateľné hlavice s rádiovým modulom. Hlavice v tejto triede obsahujú aj rádiový modul, ktorý umožňuje pripojiť k hlaviciam ďalšie príslušenstvo a systém tak zdokonaliť. Najzaujímavejším doplnkom je pravdepodobne okenný kontakt, ktorý vždy na základe mechanického kontaktu rozpozná otvorené okno (čo sa nie vždy na 100% podarí pri elektronických hlaviciach s touto funkciou) a hlavica uzatvorí ventil na čas vetrania. Ďalším doplnkom je napr. izbový termostat, ktorý dokáže ovládať niekoľko programovateľných hlavíc v danej miestnosti alebo zóne, umožňuje presné meranie teploty a ovládanie viacerých hlavíc, čo je výhoda, ak napr. radiátory na ktorých sú hlavice, nie sú dobre prístupné. Izbový termostat napr. zobrazuje okrem vnútornej teploty a vlhkosti aj vonkajšiu teplotu, ktorú meria externým senzorom s rádiovým prenosom.

3. Programovateľné hlavice v zónovej regulácií. Ide o technicky najvyspelejší systém, kde srdcom systému je centrálna riadiaca jednotka, ktorá bezdrôtovo komunikuje s hlavicami v jednotlivých miestnostiach, umožňuje ich nastavenie a kompletné ovládanie, bez nutnosti vstupu do jednotlivých miestností. Sú riešenia, kde je centrálna jednotka ovládaná dotykovo cez farebný displej ale je aj možnosť pripojiť riadiacu jednotku k domácej sieti a ovládať reguláciu cez lokálny počítač alebo aj vzdialene cez internet. Tento systém umožňuje ovládať okrem radiátorov aj podlahové vykurovanie a tým je zaujímavý aj pre novostavby, kde je často pri vykurovaní využité klasické radiátorové kúrenie v kombinácii s podlahovým vykurovaním.

Ako príklad môžeme uviesť vlastnú skúsenosť s programovateľnými hlavicami, kde sme mali ako 4 členná rodina v rodinnom dome ( rozloha cca 80m2) vykurovanom bežným plynovým kotlom dlhodobo (na kúrenie aj teplú vodu) mesačné náklady na plyn do 50 - 70 EUR, čo je určite veľmi zaujímavé.

M.L.