Efektívne vykurovanie bytov a domov 

Úvod »Zaujímavé informácie, články»Podlahovka v rodinnom dome

Zaujímavé informácie, články / Podlahovka v rodinnom dome

Možnosti úspor pri podlahovom vykurovaní v rodinnom dome

Stále viac rodinných domov, hlavne novostavby ale aj rekonštrukcie využíva podlahové vykurovanie,buď v celom dome alebo v jeho "dennej" časti. Zväčša je použitý kondenzačný kotol, ktorý je v spojení s nízkoteplotným podlahovým vykurovaním optimálny. 

Je však dosť zarážajúce, že tento spôsob vykurovania využíva často len základnú reguláciu. Stretávame sa s prípadmi, keď reguláciu podlahovky v dome zabezpečuje len jeden termostat v referenčnej miestnosti, celý dom je potom vykurovaný rovnako, bez možnosti regulácie teploty v jednotlivých miestnostiach.

Systém podlahového vykurovania je pritom rozdelený na niekoľko zón, ktoré by bolo možné nezávisle ovládať cez rozdeľovač. V rozdeľovači sú použité buď uzatváracie alebo termostatické ventily ale takáto "regulácia" je veľmi nepohodlná, nepraktická a z hľadiska úspor vysoko neefektívna.

Existuje pritom veľmi elegantné, finančne aj technicky nenáročné riešenie, ktoré umožní nezávisle regulovať teplotu aj časový harmonogram vykurovania v každej miestnosti/zóne, ktorá má samostatné pripojenie k rozdeľovaču.

Základným predpokladom inštalácie tohoto systému je, aby bol rozdeľovač osadený termostatickými ventilmi. Ak je toto zabezpečené, pôvodné hlavice nahradíme servopohonmi, ktoré pripojíme na riadiacu jednotku, ktorá je sieťovo napájaná.

Tieto riadiace jednotky dokážu ovládať až do 24 servopohonov v 6-10 zónach. Do každej zóny potom môžeme umiesniť bezdrôtový termostat a takto je potom možné komfortne a nezávisle ovládať vykurovanie v každej zóne, či už nastavaním aktuálnej teploty alebo aj časového harmonogramu vykurovania s týždenným programom.

V prípade, ak máme doma kombinované podlahové vykurovanie a klasickými radiátormi, existuje aj veľmi elegantné riešenie regulácie podlahovky aj radiátorov v rámci jedného systému. Ide o systém Danfoss Link, ktorý nájdete aj v našej ponuke.

Všetky systémy, ktoré popisujeme sú bezdrôtové a ich nasadenie nevyžaduje prakticky žiadne stavebné úpravy.

Zámerne sme sa v tomto článku nevenovali elektrickému podlahovému vykurovaniu, ktoré sa skôr používa len ako doplnkové a aj požiadavky na reguláciu sú úplne iné.

M.L.