Efektívne vykurovanie bytov a domov 

Úvod »Zaujímavé informácie, články»Aké sú reálne úspory ...?

Zaujímavé informácie, články / Aké sú reálne úspory ...?

Výrobcovia programovateľných hlavíc sa predháňajú v marketingových prehláseniach o tom, koľko je možné ušetriť na vykurovaní pri použití elektronických programovateľných hlavíc. Doteraz však neboli zákazníkom predložené nejaké relevantné merania v tejto oblasti.

V roku 2010 spoločnosť Danfoss iniciovala výskum, ktorý zrealizovala univerzita v Aachene v Nemecku. Výsledky sú veľmi zaujímavé.

Elektronické hlavice v porovnaní s bežnými uzatváracími ventilmi na radiátore dokážu usporiť až 46% vykurovacích nákladov, ak porovnáme bežné termostatické hlavice s programovateľnými, tak programovateľné dokážu zabezpečiť úsporu až 23%.

Výskum pritom vychádzal z použitia hlavíc, ktoré majú 2 vykurovacie intervaly denne.

V prípade hlavíc s väčším počtom internavalom (v prípade výrobcu eQ-3 až 7 intervalov denne) môžeme predpokladať, že úspory budú ešte vyššie.

Tu je celé znenie uvedeného výskumu:

Energy_saving_study_external_SK.pdf

 

Zaujímavé porovnanie potenciálu úspor pomocou rôznch opatrení: